Doświadczenie

Anna Drosik – Szłapka w toku aplikacji współpracowała
z adwokatami, radcami prawnymi, będąc wieloletnim pracownikiem kancelarii radcowskiej, zdobywając doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu spraw sądowych i pozasądowych. Nieustannie poszerza swoją wiedzę biorąc udział w różnego rodzaju konferencjach oraz szkoleniach.

Anna Drosik – Szłapka posługuje się biegle językiem angielskim.

Wykształcenie

Anna Drosik – Szłapka jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, ze specjalizacją w zakresie prawa podatkowego. Praca magisterska
w Katedrze Prawa Finansowego na temat opodatkowania nieujawnionych źródeł przychodów. Aplikację radcowską odbywała przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu, złożyła ślubowanie przed Dziekanem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Jest uprawniona do wykonywania zawodu radcy prawnego. Wpisana na listę radców prawnych pod nr PZ – Ls – 2894/11. Anna Drosik – Szłapka jest również absolwentką Wydziału Historycznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.