Obszary specjalizacji

Prawo Rodzinne

 • ustanie małżeństwa,
 • alimenty,
 • władza rodzicielska,
 • sprawy majątkowe,

Prawo Spadkowe

 • nabycie spadku,
 • zachowek,
 • podział spadku,

Prawo Rzeczowe

 • zasiedzenie nieruchomości,
 • zniesienie współwłasności,
 • ograniczone prawo rzeczowe,

Prawo Cywilne

 • prawo kontraktów,
 • konsumenci,
 • windykacja,
 • odszkodowania,

Prawo Handlowe

 • obsługa firm
 • obsługa jednoosobowych działalności gospodarczych,
 • KRS,

Prawo Pracy

 • obsługa prawna pracodawców i pracowników,
 • sprawy związane z istnieniem stosunku pracy,
 • dochodzenie roszczeń,

RODO

 • wdrożenie,
 • analiza ryzyka,
 • outsourcing IOD,

Zamówienie Publiczne

 • obsługa wykonawców i zamawiających na wszystkich etapach postępowania,