Prawo cywilne

Sprawy z zakresu prawa kontraktów:

  • przygotowywanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych,
  • negocjowanie warunków umów cywilnoprawnych,
  • przygotowywanie projektów zmian w umowach, projekty wypowiedzeń umowy, odstąpienia od umowy, rozwiązania umowy.


Dochodzenie roszczeń związanych z realizacją umów cywilnoprawnych: 

  • przygotowywanie pism procesowych,
  • reprezentacja przed sądem w zakresie wszelkich roszczeń o charakterze cywilnoprawnym we wszystkich instancjach,
  • reprezentowanie strony przed sądem polubownym,
  • windykacja należności,
  • dochodzenie odszkodowań, zadośćuczynienia.