Prawo spadkowe

Sprawy o stwierdzenie nabycia spadku:

Dziedziczenie testamentowe:

 • pomoc prawna i doradztwo w zakresie sporządzenia testamentu, wydziedziczenie w testamencie,
 • wniosek o otwarcie i ogłoszenie testamentu,
 • doradztwo prawne w zakresie poświadczenia dziedziczenia u notariusza,
 • sporządzenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku z testamentu,
 • pomoc prawna w złożeniu oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku z testamentu,
 • unieważnienie testamentu,
 • sprawy z zakresu zapisu i polecenia.

Dziedziczenie ustawowe:

 • doradztwo w zakresie osób tworzących krąg uprawnionych do dziedziczenia z ustawy,
 • doradztwo prawne w zakresie poświadczenia dziedziczenia u notariusza,
 • sporządzenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku z ustawy,
 • pomoc prawna w złożeniu oświadczenia o przyjęciu, przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub odrzuceniu spadku z ustawy,
 • uznanie za niegodnego dziedziczenia.

Ustalenie kręgu osób uprawnionych do zachowku:

 • pomoc prawna i doradztwo w zakresie sporządzenia testamentu, wydziedziczenie w testamencie,
 • wniosek o otwarcie i ogłoszenie testamentu,
 • doradztwo prawne w zakresie poświadczenia dziedziczenia u notariusza,
 • sporządzenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku z testamentu,
 • pomoc prawna w złożeniu oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku z testamentu,
 • unieważnienie testamentu,
 • sprawy z zakresu zapisu i polecenia.

Dochodzenie roszczeń o zachowek:

Ustalenie kręgu osób uprawnionych do zachowku:

 • uznanie za niegodnego dziedziczenia,
 • orzeczenie separacji lub rozwodu,
 • wyłączenie małżonka od dziedziczenia,
 • zrzeczenie się dziedziczenia,
 • zrzeczenie się prawa do zachowku,
 • wydziedziczenie,
 • odrzucenie spadku.

Wysokość zachowku:

 • zasady ustalania wartości spadku,
 • doliczanie darowizn.

Sposoby pokrycia zachowku:

 • ustanowienie zapisu windykacyjnego,
 • ustanowienie zapisu zwykłego i polecenia.

Odpowiedzialność za zachowek:

 • odpowiedzialność spadkobierców zobowiązanych do pokrycia zachowku,
 • odpowiedzialność zapisobierców windykacyjnych za zachowek,
 • odpowiedzialność obdarowanych za zachowek.

Wymagalność i przedawnienie roszczeń z tytułu zachowku:

 • wymagalność roszczeń z tytułu zachowku,
 • przedawnienie roszczeń przeciwko spadkobiercy testamentowemu, obdarowanemu, spadkobiercy ustawowemu, zapisobiercy windykacyjnemu,
 • przerwanie biegu terminu przedawnienia,
 • ochrona uprawnionego przed skutkami przedawnienia.