Prawo rzeczowe

Zasiedzenie nieruchomości, służebności gruntowej lub przesyłu:

 • doradztwo prawne w zakresie przesłanek dopuszczających stwierdzenie przez sąd zasiedzenia,
 • sporządzenie wniosku o zasiedzenie.

Rozgraniczenie nieruchomości :

 • sporządzenie wniosku o rozgraniczenie nieruchomości,
 • opracowanie i pomoc prawna przy sporządzeniu ugody kończącej postępowanie rozgraniczeniowe.

Zniesienie współwłasności nieruchomości:

 • doradztwo i sporządzenie projektu w sprawie zniesienia współwłasności poprzez podział fizyczny nieruchomości, przyznanie nieruchomości jednemu ze współwłaścicieli, lub sprzedaży rzeczy wspólnej,
 • sporządzenie wniosku o podział rzeczy wspólnej.

Przywrócenie stanu zgodnego z prawem i zaniechanie dalszych naruszeń:

 • doradztwo prawne w zakresie sposobu dochodzenia przywrócenia stanu zgodnego z prawem i zaniechanie dalszych naruszeń,

Ograniczone prawa rzeczowe:

 • doradztwo prawne co do ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych, tj. zastawu, hipoteki, służebności, użytkowania, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • doradztwo przy zmianie treści ograniczonych praw rzeczowych,
 • wniosek do sądu o wykreślenie ograniczonego prawa rzeczowego.

Naruszenie posiadania :

 • doradztwo prawne w zakresie ochrony naruszonego posiadania.