Prawo handlowe

Podjęcie działalności gospodarczej:

  • doradztwo w zakresie formy podjęcia działalności gospodarczej,
  • tworzenie projektów umów spółek prawa handlowego w tym osobowych i kapitałowych,
  • przygotowanie dokumentacji związanych z rejestracją spółki.

 Zmiana formy wykonywanej działalności: 

  • przekształcenia spółek, fuzje, podział spółek,
  • przygotowywanie projektów planów, uchwał i dokumentów niezbędnych do rejestracji nowo powstałej spółki,
  • likwidacja spółek.

 Stała obsługa prawna organów spółek: 

  • przygotowywanie projektów uchwał,
  • przygotowywanie dokumentów związanych z wprowadzaniem zmian do sądu rejestrowego.

 Doradztwo oraz reprezentacja przy zaskarżaniu uchwał organów spółek: 

  • ocena przesłanek stwierdzających zasadność zaskarżenia uchwały,
  • sporządzenie pozwu o stwierdzenie nieważności uchwały.

 Wprowadzenie zmian do Krajowego Rejestru Sądowego.