Prawo pracy

 Sprawy związane z utworzeniem zakładu pracy:

 • sporządzanie regulaminów pracy i wynagrodzenia,
 • tworzenie układów zbiorowych pracy,
 • tworzenie kontraktów menadżerskich,
 • tworzenie umów o zakazie konkurencji.

Sprawy związane z istnieniem stosunku pracy:

 • tworzenie projektów umów o pracę,
 • doradztwo w zakresie nawiązania, istnienia, rozwiązania stosunku pracy,
 • sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy.

Dochodzenie roszczeń przed sądem ze stosunku pracy:

 • sprawy o wypłatę należnego wynagrodzenia, odprawę, nadgodziny,
 • sprawy o niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy,
 • sprawy o mobbing,
 • odwołania i sprzeciwy od kar pracowniczych,
 • sprawy o sprostowanie świadectwa pracy,
 • sprawy dotyczące naruszenia zakazu konkurencji.